Przy kawie o prawie

ELEKTRONIZACJA W ZAMÓWIENIACH – PROBLEMY PRAKTYCZNE NA TLE PIERWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

Terminy szkoleń:

  • Warszawa: 14 marca 2019, godz.: 10:00-12:30
Pobierz folder szkoleniowy

Patron merytoryczny:

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej.
Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl

PRELEGENCI

ŹLIK PIOTR
Radca prawny

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie zobowiązań oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją przedsięwzięć w branży informatycznej, w tym w zakresie wdrażania dedykowanych systemów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i budowlanej.

Czytaj więcej

Marta Owczarczyk
Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, finansów publicznych oraz w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym w tym w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

  1. Wprowadzenie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.
  2. Rodzaje środków komunikacji elektronicznej.
  3. Platforma e-Zamówienia.
  4. Forma elektroniczna a komunikacja elektroniczna.
  5. Kwalifikowany podpis elektroniczny – omówienie podstawowych zagadnień.
  6. Oferta w formie elektronicznej – najczęściej popełniane błędy w świetle aktualnego orzecznictwa KIO.
  7. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą a wymóg formy elektronicznej.
  8. Środki ochrony prawnej z uwzględnieniem elektronizacji.

Dodatkowo na zakończenie zostaną przedstawione kierunki projektu NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
Zapisz się na szkolenie

Termin szkolenia:

14 marca 2019 – Warszawa

Dane osoby zgłaszającej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Sadkowski i Wspólnicy S.K.A. ul. Grzybowska 4 lok. U-7a 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000487876, w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 –).