Szkolenia zamknięte

ESG w firmach inwestycyjnych. Wymogi w zakresie zarządzania produktowego

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Patron merytoryczny:

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

  • Wprowadzenie do regulacji ESG i zrównoważonych inwestycji;
  • Kluczowe obowiązki firm inwestycyjnych w  świetle  SFDR i Rozporządzenia o Taksonomii:
  • Ujawnienia ESG;
  • MIFiD a SFDR – Projektowane zmiany rozporządzenia 2017/565, w kontekście zrównoważonego rozwoju;
  • Wymogi w zakresie zarządzania produktowego (product governance);
  • Tworzenie grup docelowych. Rola Compliance i organów zarządzających;
  • Stanowiska UKNF i wytyczne ESMA w sprawie zarządzania produktowego;
  • Zarządzanie produktowe a ESG;
  • Grennwashing i oczekiwania nadzorcze co do reklamowania produktów zielonych;
  • Case study.

PRELEGENCI

KATARZYNA MAJER-GĘBSKA,
Adwokat

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym.

Czytaj więcej

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie