Szkolenia zamknięte

Funkcjonowanie alternatywnych spółek inwestycyjnych

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Patron merytoryczny:

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna (ASI);
 • Podmioty wyłączone są spod regulacji ASI;
 • W jakiej formie możliwe jest prowadzenie ASI;
 • Jak dostosować umowę/statut spółki do wymogów ASI;
 • ASI a fundusze inwestycyjne;
 • Podmioty zarządzające ASI;
 • Zarządzający ASI – wpis do rejestru, zezwolenie, wymogi regulacyjne KNF;
 • Rola i działalność inwestycyjna ASI;
 • ASI na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – warunki zastosowania zwolnienia
  z CIT;
 • ASI na gruncie podatku od towarów i usług (VAT);
 • Inwestycje kapitałowe a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC);
 • ASI jako schemat podatkowy.

PRELEGENCI

KATARZYNA MAJER-GĘBSKA,
Adwokat

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym.

Czytaj więcej

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie