Informacja o strategii podatkowej

11.01.2021 / Aktualności

Informacja o strategii podatkowej

Podmioty zobowiązane oraz termin publikacji

Zgodnie z dodanym od 1 stycznia 2021 roku do ustawy o CIT art. 27c wybrani podatnicy będą obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy. Obowiązek ten podatnicy będą musieli spełnić do końca 12 miesiąca od zakończeniu roku podatkowego.

Podmiotami zobowiązanymi do publikacji informacji o strategii podatkowej za dany rok podatkowy będą podatnicy osiągający przychody przekraczające w tym roku 50 milionów euro oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie z art. 27 c ustawy o CIT poprzez podawanie do publicznej wiadomości należy rozumieć zamieszczenie przez zobowiązane do tego podmioty informacji o realizowanej strategii podatkowej na swojej stronie internetowej. Jednocześnie podmioty te będą miały obowiązek powiadomienia o adresie strony internetowej właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.

Co powinna zawierać informacja?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zawierać:

 • informacje o stosowanych przez podatnika procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;
 • informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami KAS;
 • informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych;
 • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych (mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych);
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 % sumy bilansowej aktywów;
 • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej;
 • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Informacja o strategii podatkowej powinna uwzględniać charakter, rodzaj oraz rozmiar prowadzonej działalności.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą pomocą w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.07.2024 / Aktualności

  Ewelina Miłobędzka o dzieleniu urlopu na krótkie okresy dla Prawo.pl

  17.07.2024 / Aktualności

  Mateusz Krawczyński o uldze na ASI dla dziennika Rzeczpospolita

  12.07.2024 / Aktualności

  Komentarz Karoliny Rzepeckiej o środkach ochrony emerytów dla Prawo.pl

  10.07.2024 / Aktualności

  Artykuł Katarzyny Majer-Gębskiej o rekomendacjach inwestycyjnych dla Biuletynu IDM

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  08.07.2024 / Aktualności

  Michał Szczęsny o polisie OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  Powrót na górę