Jacek Ziembiński o zapowiadanych zmianach w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym m.in. w zakresie ułatwień w budowie domów jednorodzinnych miały za zadanie ułatwić proces inwestycyjny, aczkolwiek nie ograniczyły skali samowoli budowlanej, a wręcz przyczyniły się do jej wzrostu. Na horyzoncie pojawiają się zapowiedzi kolejnych zmian w prawie. Czy nowe regulacje poprawią aktualny stan?

„Zapowiadane zmiany dotyczące nie tylko prawa budowlanego, ale również innych aspektów rynku nieruchomości pokazują ogólną tendencję ustawodawcy, który zdaje się z jednej strony ułatwiać osobom fizycznym samodzielne przeprowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (przynajmniej pozornie), z drugiej zaś strony zmierza do istotnego uregulowania rynku inwestycji wielorodzinnych, które, choć zgodne z przepisami, pozostawiają z punktu widzenia komfortu mieszkańców wiele do życzenia. Dążenia te należy ocenić pozytywnie, jednakże nie można tracić z pola widzenia faktu, że takie zmiany mogą mieć dalszy niekorzystny wpływ na ceny nieruchomości lokalowych w Polsce. W związku z tym wszelkie zmiany powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami ze wszystkimi stronami.”

– komentuje Jacek Ziembiński – Adwokat z Działu Prawa Administracyjnego kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w artykule dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do lektury artykułu – link