Jeździsz samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych? Zapłacisz akcyzę w Polsce

21.05.2018 / Publikacje / Podatki

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych było korzystne
dla podatników, tzn. nie występował obowiązek zapłaty akcyzy w przypadku wynajmu samochodu z zagranicy i użytkowania go na terytorium kraju.

Stanowisko, przeszło rewolucję wraz z grudniem 2017 r. kiedy to Krajowa Informacja Skarbowa, zaczęła wydawać niekorzystne interpretacje dla podatników.

Chodzi tutaj o następujące interpretacje:

 1. nr 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.J.S. z dn. 19.12.2017 r.;
 2. nr 0111-KDIB3-3.4013.227.2017.1.W.R. z dn. 19.12.2017 r.;
 3. nr 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.J.S. z dn. 16.02.2018 r.

Zdaniem Dyrektora KIS fakt wykorzystywania samochodu osobowego na terytorium RP (zarejestrowanego w innym kraju UE) przez przedsiębiorcę na podstawie umowy najmu lub leasingu – jest bez wątpienia nabyciem wewnątrzwspólnotowym  samochodu osobowego. Jakkolwiek tego nie porusza się w interpretacjach, to także użyczenie winno wywołać
ten skutek.

Należy bowiem mieć na uwadze, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43
z późn. zm.) przez nabycie wewnątrzwspólnotowe rozumie
się przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Pomimo, że korzystanie przez przedsiębiorcę z najmowanego
lub leasingowanego samochodu osobowego na terytorium RP będzie nabyciem wewnątrzwspólnotowym, to jednak nie będzie z tego tytułu podlegało opodatkowaniu. Inaczej mówiąc, podatek będzie trzeba zapłacić, ale nie z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Jeśli zatem spółka z o.o. użytkuje w Polsce samochód osobowy, na podstawie umowy leasingu/najmu (lub nawet jednorazowo na podstawie użyczenia), zawartej z podmiotem zagranicznym (np. z grupy lub z zagranicznym towarzystwem leasingowym), który to samochód został wprawdzie zarejestrowany, ale np. na Litwie, to bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z nabyciem wewnątrzwspólnotowym.

Z nabyciem wewnątrzwspólnotowym – konsekwentnie – będziemy mieć zatem do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorca korzysta z samochodu osobowego, który został wynajęty np. od niemieckiej firmy typu rent car na lotnisku w Berlinie, jeżeli tym samochodem przyjechali do Polski np. pracownicy wracający z zagranicznej podróży służbowej.

Zdaniem organu, pomimo tego, że mamy tutaj faktycznie do czynienia z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, to jednak podatek z tego tytułu
nie będzie naliczony.

Tym samym, jeśli dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego, który używa (a ściślej: użyje nawet jeden raz) na terytorium RP samochodu osobowego na podstawie umowy najmu lub leasingu, ale nie składa wniosku o rejestrację pojazdu w RP i nie jest jednocześnie ekonomicznym „właścicielem” tego pojazdu – nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego jako dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Organ obecnie wydaje się kreować nową linię interpretacyjną, profiskalną. Zgodnie z nowym stanowiskiem korzystanie przez przedsiębiorcę na terytorium RP z samochodu osobowego zarejestrowanego w innym kraju – jest także sprzedażą tego samochodu na terytorium kraju.

Do takiego wniosku prowadzi – zdaniem Dyrektora KIS – wprost analiza gramatyczna art. 100 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 5 pkt 9 upa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia
19 grudnia 2017 r., o sygn: 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.JS:

Reasumując zgodnie z powołanym wcześniej art. 105 ust. 5 pkt 9 ustawy użycie samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej uznaje się za sprzedaż. Jednocześnie w myśl art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy pierwsza sprzedaż samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z przepisem art. 101 ust. 3 ustawy, który stanowi, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności.

Tym samym z dniem użycia – wynajętych i przemieszczonych na terytorium kraju samochodów osobowych – na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej powstanie względem tych pojazdów obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, co oznacza, że wbrew stanowisku Wnioskodawcy pojazdy te w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce.”

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę