Specjalizacje

Podstawą funkcjonowania Kancelarii jest wyspecjalizowanie prawników w danych gałęziach i dziedzinach prawa. W Kancelarii funkcjonuje szereg działów prawnych, dzięki współpracy których oferowane usługi prawne mają nie tylko szeroki zakres, ale również najwyższą jakość, osiąganą w szczególności dzięki opisanej specjalizacji i dobrze zorganizowanej pracy zespołowej.

Celem kilkudziesięcioosobowego zespołu naszych prawników jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią im niezbędne bezpieczeństwo i pozwolą odnieść sukces.

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu wielu dziedzin prawa w ramach następujących działów prawnych:

Szkolenia

Kancelaria prowadzi wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce szkolenia dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających.

Tematyka szkolenia jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta, przy czym najczęściej prowadzone szkolenia dotyczą problematyki kontraktów handlowych, windykacji należności, zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz prawa podatkowego.

Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadających wysoce wyspecjalizowaną wiedzę prawniczą i doświadczenie z danej dziedziny.