Oferty pracy

Radca Prawny/Adwokat w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – WarszawaRadca Prawny/Adwokat w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KrakówRadca Prawny/Adwokat w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KatowiceAplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – Częstochowa

Aplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – WarszawaAplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KrakówAplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KatowiceAssociate w Dziale Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – Częstochowa

Associate w Dziale Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – WarszawaAssociate w Dziale Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – KrakówAssociate w Dziale Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – KatowiceAssociate w Zespole Private Debt – Warszawa

Associate w Zespole Private Debt – KrakówAssociate w Zespole Private Debt – KatowiceAplikant adwokacki w Dziale Prawa Karnego – WarszawaAplikant adwokacki w Dziale Prawa Karnego – Kraków

Aplikant adwokacki w Dziale Prawa Karnego – KatowiceAplikant adwokacki w Dziale Prawa Karnego – CzęstochowaPracownik Sekretariatu w Kancelarii Prawnej – CzęstochowaAssociate w Dziale Prawa Podatkowego – Warszawa

Associate w Dziale Prawa Podatkowego – KrakówAssociate w Dziale Prawa Podatkowego – KatowiceAssociate/Senior Associate w Dziale Prawa Handlowego – WarszawaAssociate/Senior Associate w Dziale Prawa Handlowego – Kraków

Associate/Senior Associate w Dziale Prawa Handlowego – KatowiceSenior Associate w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego – WarszawaAssociate w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego – WarszawaAssociate w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego – Kraków

Associate w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego – Katowice

Wszystkich kandydatów biorących udział w rekrutacji prosimy o zamieszczenie na CV poniższych klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …………………………………………………….”

Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.

Abyś mogli wziąć pod uwagę zgłoszenie również w przyszłości, w toku kolejnych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone.”

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl

Aplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – WarszawaAplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KrakówAplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KatowiceAssociate w Dziale Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – Częstochowa

Aplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – WarszawaAplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KrakówAplikant w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego – KatowiceAssociate w Dziale Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego – Częstochowa