Stypendium dla najlepszych studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Informujemy, że wnioski o stypendium przyjmowane są do dnia 5 stycznia do godz. 12.00.

Z myślą o najlepszych studentach IV i V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy ufundowała pulę przyznawanych co rok stypendiów w wysokości 500 złotych miesięcznie, wypłacanych przez 10 miesięcy.

Warunki przyznawania stypendium

Stypendium przyznane może być studentom studiów magisterskich zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. O Stypendium może ubiegać się student, który:

  • zaliczył 3 lub 4 rok studiów i uzyskał wpis na kolejny rok akademicki;
  • posiada średnią ważoną ocen z całego dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4.0;
  • wykazuje szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną prawa, w szczególności prawem cywilnym, karnym, pracy, handlowym, podatkowym, własności intelektualnej, administracyjnym lub imigracyjnym;
  • podejmuje dodatkowe, niewymagane programem studiów aktywności naukowe, takie jak w szczególności udział w przygotowaniu publikacji naukowych, konferencjach naukowych, udział w konkursach prawniczych, aktywność w kołach naukowych, Studenckiej Poradni Prawnej;
  • pozytywnie przejdzie rozmowę z Komisją Stypendialną, złożoną z partnerów i dyrektorów działów prawnych Kancelarii oraz zaproszonych ekspertów.

Przedstawienie przez kandydata do otrzymania stypendium rekomendacji Dziekana WPIA UJ lub pracownika naukowego WPiA UJ będzie stanowiło dodatkowy, istotny atut w ubieganiu się o przyznanie stypendium.

Regulamin stypendium dostępny jest tutaj.

Kariera w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Stypendyści otrzymają także zaproszenie do odbycia płatnego stażu w wybranym przez siebie dziale prawnym Kancelarii i udziału w dedykowanym programie mentoringowym, a najlepsi z nich będą mieli zagwarantowaną możliwość podjęcia stałej współpracy z Kancelarią.

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem w naszej Kancelarii płatnego stażu, zachęcamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego na adres praktykUJ@siw.pl. Szczegóły Krakowskiej Kuźni Kadr Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy znajdziesz pod linkiem: https://sadkowskiiwspolnicy.pl/kariera/krakowska-kuznia-kadr-kancelarii-sadkowski-i-wspolnicy/

Spełniasz warunki? Aplikuj o stypendium!

Osoby spełniające określone w regulaminie stypendium warunki zapraszamy do wypełnienia formularza aplikacyjnego dostępnego tutaj i przesłania go na adres stypendium@siw.pl lub do uzupełnienia formularza aplikacyjnego online dostępnego tutaj.

Dokumenty do pobrania