Katarzyna Majer-Gębska i Mikołaj Górny poprowadzą szkolenie online dla IDM

Już 4 października odbędzie się szkolenie pt. „Komunikaty marketingowe firmy inwestycyjnej” organizowane przez Izbę Domów Maklerskich, które poprowadzą eksperci Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy – Katarzyna Majer-Gębska oraz Mikołaj Górny.

W ramach wydarzenia omówione zostaną między innymi:

– ogólne zasady przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej (MIFID II fair, clear and not misleading principle)
– podmiot przygotowujący przekaz marketingowy
– zasada równowagi korzyści i ryzyka
– przedmiot przekazu marketingowego
– szczególne zasady obowiązujące dla instrumentów OTC
– zasady dotyczące udziału firmy inwestycyjnej w obrocie kryptoaktywami
– znaczenie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dla przekazu marketingowego firmy inwestycyjnej
– relacja przekazu marketingowego z zarządzaniem produktowym
– obecność firmy inwestycyjnej w mediach społecznościowych
– odpowiedzialność firmy inwestycyjnej za publikowane treści
– międzynarodowe aspekty marketingu firmy inwestycyjnej (passporting, działalność w państwach trzecich, pojęcie „własnej inicjatywy klienta”)
– konkurencja z podmiotami nieregulowanymi (jak podkreślić zalety legalnej działalności?)
– przekaz firm inwestycyjnych a zaufanie do rynku kapitałowego
– Retail Investment Stratety (RIS)

Szkolenie odbędzie się w formie online 4 października 2023 r. (środa) w godzinach 13:30 – 16:00.

Szczegóły i rejestracja – link