Katarzyna Majer-Gębska prelegentką podczas szkolenia organizowanego wraz z IZFIA

19 października Adwokat Katarzyna Majer-Gębska poprowadzi szkolenie online pt. ,,Prawidłowa komunikacja marketingowa TFI i funduszy inwestycyjnych w świetle obowiązujących przepisów” organizowane wspólnie z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFIA).

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia nasza ekspertka prawa rynku kapitałowego omówi następujące zagadnienia:

  • Prawidłowa komunikacja marketingowa towarzystwa i informacje dotyczące funduszu – disclaimery, zastrzeżenia, niedopuszczalne komunikaty;
  • Zmiany w zakresie marketingu funduszy inwestycyjnych w kontekście Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw;
  • Wymogi dotyczące informacji reklamowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Rozporządzenia i Rady 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania;
  • Działalność marketingowa TFI a przepisy o ofercie publicznej;
  • Działalność marketingowa TFI a doradztwo inwestycyjne i przepisy dotyczące analiz; inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących instrumentów finansowych;
  • Marketing funduszy inwestycyjnych w mediach społecznościowych – zagadnienia praktyczne.

Rejestracja

Szkolenie odbędzie się 19 października w godzinach 10:00-13:00.

Więcej na temat wydarzenia – Link

Zachęcamy do udziału!