Komentarz Ignacego Strzałkowskiego w Parkiecie

Ignacy Strzałkowski – Aplikant adwokacki z Działu Prawa Karnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy udzielił komentarza na portalu Parkiet na temat projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar, który został opublikowany 2 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Procedowane zmiany powinny wpłynąć na aktualne podejście przedsiębiorców w zakresie konieczności zweryfikowania funkcjonujących w ich przedsiębiorstwach kluczowych procesów i decyzji podejmowanych w Spółce.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji artykułu z komentarzem naszego eksperta – link.

Warto już teraz podjąć niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie przedsiębiorstw przed ewentualnymi sankcjami, które mogą być nałożone w wyniku wejścia w życie Ustawy. W tym celu zachęcamy do kontaktu!