Komentarz Mariusza Kowolika w dzienniku Rzeczpospolita

Mariusz Kowolik – Radca prawny i Partner w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy udzielił komentarza w dzienniku Rzeczpospolita na temat zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne (tzw. Ustawa o pustostanach).

W swojej wypowiedzi zwraca uwagę przede wszystkim na dwie kluczowe zmiany:

  • wprowadzenie zasady braku obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia prac obejmujących przebudowę przegród zewnętrznych;
  • umożliwienie inwestycji nie tylko sprzecznych z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego, ale również w pewnych przypadkach sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Osoby zainteresowane tym tematem zachęcamy do przeczytania całego artykułu – link.