Konrad Młynkiewicz dla MiędzyParagrafami

Milion złotych kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia 15 marca 2019 r. nałożył na spółkę, która naruszyła przepisy RODO, administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie miliona złotych. Prezes UODO pozyskał informację o niedopełnieniu przez spółkę obowiązków w trakcie kontroli przeprowadzanej w spółce z urzędu oraz zapowiada dalsze kontrole.

Zobacz więcej