Konrad Młynkiewicz dla PulsBiznesu

Mieszkania na gruntach państwowych będą miały przy uwłaszczeniu warunki nie gorsze, niż oferują samorządy.

Weszła w życie nowelizacja ustawy, która dostosowała wysokość bonifikaty na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach skarbu państwa do wysokości bonifikaty określonej przez samorządy. Wcześniejsza wersja ustawy była mniej korzystna dla właścicieli mieszkań.

Zobacz więcej