Przy kawie o prawie

Lex deweloper czyli specustawa mieszkaniowa – praktyczne stosowanie przepisów przez deweloperów oraz samorządy terytorialne

Termin szkolenia: 26 lutego 2019 r. – Warszawa

Pobierz folder szkoleniowy

Patron merytoryczny:

Patronat medialny:

PressInfo

Szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej.
Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl

PRELEGENCI

KONRAD MŁYNKIEWICZ
Radca prawny, Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych w tym o charakterze deweloperskim oraz liniowym. Prowadził liczne sprawy z obszaru prawa administracyjnego oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Agnieszka Jędrzejewska,
Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom działającym na rynku deweloperskim. W trakcie szkolenia przedstawimy kompleksowo założenia ustawy oraz zasady uzyskania uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Odpowiemy na pytania o warunki realizacji inwestycji budowlanej na podstawie nowych przepisów oraz jakie nowe szanse stoją przed branżą mieszkaniową. Prowadzący przeprowadzą uczestników przez kolejne etapy procesu budowlanego według nowej ustawy i zwrócą uwagę na praktyczne aspekty zastosowania przepisów.

W trakcie szkolenia prowadzący poszukają odpowiedzi na szereg pytań, które wiążą się ze stosowaniem specustawy mieszkaniowej, takich jak: 

Program wydarzenia

9:00 Rozpoczęcie

  • Jakie inwestycje mieszkaniowe mogą być realizowane oparciu o specustawę mieszkaniową?
  • Czy poza budynkami mieszkalnymi ustawa dopuszcza realizowanie innych inwestycji w szczególności inwestycji o charakterze usługowo-handlowym?
  • Czy inwestor może swobodnie podejmować decyzję pomiędzy realizacją inwestycji w oparciu o plan miejscowy/decyzję o warunkach zabudowy lub na podstawie uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej?
  • Jakie formalności wiążą się z uzyskaniem uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej?
  • Jakie załączniki są potrzebne do wniosku o podjęcie uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej?
  • Czym różni się lokalizacja inwestycji mieszkaniowej na podstawie specustawy od realizacji inwestycji na podstawie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę?
  • Co to są lokalne standardy urbanistyczne?
  • Dlaczego warto skorzystać z lokalizacji inwestycji w trybie specustawy?

15:30 Zakończenie szkolenie wręczenie dyplomów uczestnictwa

Podczas wydarzenie odbędzie się lunch oraz przerwy kawowe w czasie których będzie możliwość networkingu

Cena szkolenia

System promocyjny przy szkoleniach jednodniowych:
1 zgłoszenie: 549 zł netto osoba (549 zł + 23% VAT = 675,27 zł brutto)
2 i 3 zgłoszenie: 495 zł netto za każdą zgłoszoną osobę (495zł + 23% VAT = 608,85 zł brutto)
4 i więcej: 450 zł netto za każdą zgłoszoną osobę (450 zł +23% VAT = 553,50 ZŁ brutto)

Cena obejmuje materiały, przerwy kawowe oraz lunch.

Miejsce szkolenia: Siedziba kancelarii 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A.

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl