Lex deweloper czyli specustawa mieszkaniowa

18.09.2018 / Aktualności

Lex deweloper czyli specustawa mieszkaniowa

KONRAD MŁYNKIEWICZ, Radca prawny, Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego o najważniejszych zmianach jakie wprowadza Lex deweloper czyli specustawa mieszkaniowa.

21 sierpnia 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o ułatwieniach w przygotowywaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – potocznie nazywana „Lex developer”. Przepisy te wprowadzają nowy tryb realizacji inwestycji mieszkaniowych. Pozwalają one wybudować budynki wielorodzinne (powyżej 25 mieszkań) albo zespoły domów jednorodzinnych (powyżej 10 domów) nawet jeżeli takie inwestycje są niezgodne z planem miejscowym pod warunkiem, że planowana inwestycja nie narusza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz uchwały o utworzeniu parku kulturowego.

Ponadto, nowy tryb zgody na lokalizację inwestycji może być stosowany przez inwestora zamiennie z postępowaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Realizacja inwestycji zgodnie z nową ustawą ma być szybsze. Również na etapie pozwolenia na budowę oraz jego zaskarżenia organy administracji publicznej oraz sądu administracyjne będą związane krótkimi terminami.

Ustawa pozwala ponadto na realizację inwestycji mieszkaniowych na obszarach kolejowych oraz na obszarze portów i przystani morskich, co może prowadzić do pojawienia się na rynku nowych gruntów pozwalających na realizację inwestycji mieszkaniowych.

Jeżeli Studium uwarunkowań nie będzie przewidywało ograniczeń co do wysokości obiektów, w miastach powyżej 100.000 mieszkańców dopuszczalna będzie budowa 14 kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, a jeżeli w odległości 500 metrów od inwestycji znajdują się obiekty wyższe maksymalna wysokość będzie równa wysokości najwyższego z nich.

Co istotne ustawa dopuszcza ponadto w ramach realizacji inwestycji przeznaczenie części inwestycji na usługi i handel w wydzielonej części obiektów mieszkaniowych lub jako samodzielnego obiektu budowlanego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

Zapraszamy na szkolenie: Lex deweloper czyli specustawa mieszkaniowa – szansa czy ryzyko dla deweloperów?

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.07.2024 / Aktualności

  Ewelina Miłobędzka o dzieleniu urlopu na krótkie okresy dla Prawo.pl

  17.07.2024 / Aktualności

  Mateusz Krawczyński o uldze na ASI dla dziennika Rzeczpospolita

  12.07.2024 / Aktualności

  Komentarz Karoliny Rzepeckiej o środkach ochrony emerytów dla Prawo.pl

  10.07.2024 / Aktualności

  Artykuł Katarzyny Majer-Gębskiej o rekomendacjach inwestycyjnych dla Biuletynu IDM

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  08.07.2024 / Aktualności

  Michał Szczęsny o polisie OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  Powrót na górę