Marcin Frąckowiak o poprawkach Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów

18.06.2024 / Aktualności / Publikacje / Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sejm przyjął poprawki Senatu do Ustawy o ochronie sygnalistów! Ustawa czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Co się się zmieni?

Istotną zmianą jest wykreślenie prawa pracy z zakresu przedmiotowego ustawy. W praktyce taka decyzja ustawodawcy oznacza, że pracownicy nie będą mogli zgłaszać pracodawcom naruszeń kodeksu pracy, czyli m.in. mobbingu, dyskryminacji lub błędnych naliczeń wynagrodzenia w trybie ustawy o ochronie sygnalistów. Te kwestie powinny więc zostać objęte odrębną procedurą. Pracodawca ma bowiem ustawowy obowiązek zapobiegania m.in. mobbingowi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność!

Warto również podkreślić, że ustawa wejdzie w życie w ciągu zaledwie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, wskutek czego firmy na rzecz których wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób powinny w tym czasie wdrożyć wewnętrzne systemy zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów.

Zdaniem naszego eksperta

Nagła zmiana postanowień ustawy o ochronie sygnalistów budzi wiele kontrowersji i zapytań. Wciąż powraca pytanie o zakres ochrony sygnalisty. Marcin Frąckowiak – Managing Counsel i Radca prawny w Dziale Prawa Pracy w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, zwraca uwagę, że: „ochrona sygnalisty przed niekorzystnymi działaniami, w tym zwolnieniem, nie będzie miała nieograniczonego zakresu. Pracodawca nadal będzie mógł zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę z sygnalistą jednak spoczywać będzie na nim ciężar dowodu, że podjęte działanie nie było działaniem odwetowym, a więc nie miało związku ze zgłoszeniem sygnalisty.

Przygotowanie do zmian

Pozostało niewiele czasu na dostosowanie się do zmian. Nasi eksperci z Działu Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy mogą wesprzeć w dopełnieniu obowiązków nałożonych na podmioty zatrudniające w związku z uchwaleniem ustawy. Zachęcamy do kontaktu!

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  12.07.2024 / Aktualności

  Komentarz Karoliny Rzepeckiej o środkach ochrony emerytów dla Prawo.pl

  25.06.2024 / Aktualności

  Prelekcja Eweliny Miłobędzkiej i Moniki Kolasińskiej dla dziennika Rzeczypospolita

  21.06.2024 / Aktualności

  Spotkanie Grupy HR Loży Katowickiej i Małopolskiej BCC już za nami!

  10.06.2024 / Aktualności

  Marzena Łabędź o propozycji usunięcia przepisów dot. inspektorów pracy dla Prawo.pl

  06.06.2024 / Aktualności

  Webinar Marcina Frąckowiaka o urlopach wypoczynkowych dla PSZK

  06.06.2024 / Aktualności

  Ewelina Miłobędzka o porzuceniu pracy dla Prawo.pl

  Powrót na górę