Michał Szczęsny o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania dla PressInfoMed

Odstąpienie bądź wypowiedzenie umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego to jedna z najdotkliwszych konsekwencji dla Wykonawcy. Często wiąże się to z obowiązkiem dodatkowej zapłaty kary umownej z powodu rozwiązania umowy, a nawet z dochodzeniem odszkodowania.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby Zamawiający mógł wykluczyć Wykonawcę z postępowania?

Michał Szczęsny – Radca prawny w Dziale Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w artykule opublikowanym w Serwisie PressinfoMed.

Zachęcamy do lektury artykułu – link