Michał Wysłocki Rzeczpospolita

Pojawiają się pierwsze problemy z wjazdem pracowników zza granicy do Polski. Michał Wysłocki Działu Prawo Imigracyjne Sadkowski i Wspólnicy, ekspert Business Centre Club ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, zwraca uwagę na to, że dokumenty cudzoziemców są kwestionowane i np. absolwent polskich studiów stacjonarnych posiadający w Polsce prawo do pracy i pracę tę faktycznie wykonujący nie został wpuszczony.
Choć powoływał się na stosowne przepisy mówiące o tym, że jest cudzoziemcem zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – mówi w Rzeczpospolita

Zobacz więcej