Nasi aplikanci zdali egzaminy końcowe

Pod koniec kwietnia odbyły się końcowe egzaminy adwokackie i radcowskie. Podczas czterech intensywnych dni sprawdzana była wiedza z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu. Nasi aplikanci otrzymali pozytywne wyniki egzaminów końcowych potwierdzone stosownymi uchwałami komisji egzaminacyjnych.

Teraz, przed naszymi specjalistami, którzy już niebawem zostaną Radcami prawnymi, otwierają się nowe możliwości. Pomyślny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymali:

 • Sebastian Cekiera z Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

  Zajmuje się tworzeniem umów cywilnoprawnych, negocjowaniem kontraktów z kontrahentami Klientów, analizami prawnymi i identyfikacją kluczowego ryzyka związanego z realizacją konkretnych umów oraz zabezpieczaniem roszczeń oraz dochodzenia wierzytelności w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

 • Kinga Trzcińska-Krawczyk z Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

  W ramach Kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie prawa gospodarczego i prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie sądowych postępowań w sprawach gospodarczych i rejestrowych oraz w przeprowadzaniu reorganizacji przedsiębiorstw.

 • Przemysław Zając z Działu Prawa Pracy

  Specjalizuje się w prawie dotyczącym HR, w tym prawie pracy oraz prawie ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie zarówno w zakresie bieżącego doradztwa, jak i w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi w sporach z zakresu prawa pracy.

Cieszymy się, że pomyślnym wynikiem egzaminów adwokackich może się także pochwalić:

 • Marta Pietrzak z Działu Prawa Imigracyjnego

  Od początku swojej kariery zawodowej związana z obsługą cudzoziemców, jak również pracodawców zatrudniających cudzoziemców, w szczególności w przedmiocie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Zajmuje się również prawem administracyjnym, w tym postępowaniami sądowo-administracyjnymi.

 • Kamil Stankiewicz z Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

  Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej finansowania dłużnego. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przy projektach obejmujących emisje obligacji, transakcje kredytowe oraz pożyczkowe, doradzając zarówno finansującym jak i podmiotom pozyskującym finansowanie. Zajmuje się sporządzaniem oraz negocjowaniem dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, zabezpieczeń oraz dokumentacji korporacyjnej.

To niewątpliwie ogromne osiągnięcie, które świadczy o determinacji, głębokim zrozumieniu prawa i gotowości do podjęcia kolejnych wyzwań zawodowych.

Jesteśmy przekonani, że Wasza pasja i profesjonalizm przełożą się na dalsze sukcesy.

Gratulujemy!