Nasi eksperci poprowadzą webinar o ryzyku prawnokarnym zarządu i managementu

Sprawowanie funkcji zarządczych i menedżerskich wiąże się nie tylko z szerokim zakresem uprawnień z tytułu zajmowanych stanowisk, ale również ryzykiem wynikającym z odpowiedzialności za podejmowane decyzje gospodarcze.

Dlatego już 7 lutego organizujemy bezpłatny webinar online pt. „Identyfikacja oraz minimalizowanie ryzyk prawnokarnych zarządu i managementu”. Webinar poprowadzą nasi eksperci prawa karnego – Beata Woch  oraz Bartosz Gniedziejko.

Zakres tematyczny webinaru

Podczas webinaru poruszymy następujące kwestie:

  • Czyny zabronione kwalifikowane w wybranych ustawach.
  • Schemat organizacyjny podmiotów gospodarczych w kontekście odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.
  • Ryzyka prawnokarne podmiotów gospodarczych wynikające z odpowiedzialności personalnej ich reprezentantów.
  • Istota ładu korporacyjnego dla identyfikacji ryzyk prawnokarnych i ich minimalizowania.

Szczegóły dotyczące webinaru

Na webinar zapraszamy już 7 lutego w godzinach 10:00 – 11:30. Wydarzenie poprowadzą: Beata Woch – Adwokat, Partner Kancelarii oraz Bartosz Gniedziejko – Adwokat z Działu Prawa Karnego. Patronat nad webinarem objęła Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

Webinar odbędzie się na platformie ZOOM, która nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania – wystarczy otworzyć link w przeglądarce. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Szczegóły i rejestracja – Link

Zachęcamy do zapisów!