Szkolenia płatne

Nowe obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych od 2019 roku

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej. Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: k.sudol@siw.pl

Pobierz folder szkoleniowy

Patron merytoryczny:

Aby pomóc Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym eksperci kancelarii Sadkowski i Wspólnicy omówią najważniejsze konsekwencje wynikające ze zmian w zakresie MDR, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, w tym m.in.:

 • na czym polegają i kogo dotkną zmiany
 • jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa
 • co zmiany oznaczają dla zarządów spółek, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, notariuszy oraz osób odpowiedzialnych za podatki
 • jak ograniczyć ryzyko dla powyższych osób
 • jakie kroki należy podjąć aby przygotować się do zmiany i przygotować struktury wewnętrzne do nowych obowiązków raportowych

Sankcją za brak raportowania lub raportowanie po terminie są nawet wielomilionowe kary finansowe oraz odpowiedzialność karno-skarbowa, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a nawet utrata uprawnień do wykonywania zawodu zaufania publicznego.

PRELEGENCI

Aneta Drosik,
Radca prawny, doradca podatkowy

Dyrektor Działu Prawa Podatkowego i Administracyjnego. Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego. Z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związana od 2008 roku. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego doradztwa dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego, z sektora motoryzacyjnego, nieruchomości, budownictwa, spożywczego oraz paliwowego.

Czytaj więcej

Anna Kuleszyńska,
Radca prawny, doktor nauk prawnych

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowań podatkowych.

Czytaj więcej

Tomasz Głozowski,
Prawnik

Prawnik oraz członek zespołu Prawa Podatkowego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie spółek handlowych. Jego działalność zawodowa koncentruje się na doradztwie bieżącym oraz transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów tworzenia, przekształcania, łączenia, podziału oraz likwidowania podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej

Program wydarzenia

1. Schemat podatkowy – kiedy powstaje obowiązek raportowania?

 • rodzaje schematów podlegające zgłoszeniu,
 • obsługa prawna oraz doradztwo a obowiązek raportowania,
 • restrukturyzacje spółek a schematy podatkowe,
 • obowiązek raportowania dla osób pośredniczących przy wprowadzaniu, opracowywaniu, organizowaniu, udostępnianiu lub schematu podatkowego,
 • czy każdy schemat podatkowy należy raportować?

2. Na kim spoczywa obowiązek raportowania schematów podatkowych?

 • definicja „promotora” obowiązki,
 • pojęcie podmiotu „korzystającego” oraz jego obowiązki,
 • podmiot „wspomagający” – kim jest, do czego jest zobowiązany,
 • odpowiedzialność „wspomagającego” będącego biegłym rewidentem, notariuszem, księgowym, dyrektorem finansowym lub bankiem,
 • przypadki, kiedy „promotor” może odstąpić od obowiązku raportowania,

3. Terminy i sposób raportowania

 • obowiązek raportowania zdarzeń dokonanych w 2018 roku,
 • terminy na złożenie schematów,
 • zakres informacji, które należy przekazać Szefowi KAS,
 • czym jest NSP – numer schematu podatkowego,

4. Praktyczne aspekty raportowania schematów

 • jak efektywnie raportować schematy podatkowe,
 • przesłanki przesądzające o uznaniu uzgodnienia za schemat podatkowy,
 • właściwe opisanie zdarzenia stanowiącego schemat podatkowy,
 • przykłady zastosowania schematów podatkowych,

5. Obowiązek wdrożenia procedur wewnętrznych

 • na kim spoczywa obowiązek wdrożenia szczegółowych procedur raportowania,
 • w jaki sposób sformułować treść procedur, aby zabezpieczyć się przed sankcjami?
 • praktyczne aspekty opracowania procedur wewnętrznych,

6. Sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania

 • odpowiedzialność za brak raportowania lub niewłaściwe poinformowanie Szefa KAS,
 • zakres kar przewidzianych za naruszenie przepisów,
 • szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedur wewnętrznych,

7. Zmiany w zakresie klauzuli o unikaniu opodatkowania oraz wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (zarys)

 • nowe uregulowanie kwestii „unikania opodatkowania” oraz „korzyści podatkowej”,
 • zakres zastosowania klauzuli,
 • procedura zastosowania klauzuli,
 • opinia zabezpieczająca oraz interpretacja podatkowa – efektywność ich zastosowania,

Kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl