Nowe przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules), które wpływają bezpośrednio na sytuację podmiotów gospodarczych obciążając podatników dodatkowymi obowiązkami.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych jest wynikiem implementacji dyrektywy DAC6. Co istotne, Polskie przepisy mają znacznie szerszy zakres w porównaniu z dyrektywą DAC6. Zgłaszaniu będą podlegać zarówno transakcje transgraniczne, jak i krajowe schematy podatkowe. Ponadto, zakresem zgłaszania objęte zostanły również schematy dotyczące podatku VAT.

Nowe obciążenia powodują w praktyce, że podatnicy w sposób przypadkowy i niezamierzony mogą zostać obciążeni obowiązkiem raportowania nawet gdy, dokonają czynności zupełnie niezwiązanych z tzw. optymalizacją podatkową.

Zakres przepisów jest szeroki, co w konsekwencji oznacza, że podatnicy w toku prowadzenia bieżącej działalności, jak również w przypadku dokonania znaczących transakcji będą zobowiązani do zaraportowania schematu podatkowego.
Ministerstwo Finansów wskazało, że obowiązkiem objęte będzie w szczególności:

 • korzystanie z przyspieszonej amortyzacji,
 • wybór korzystniejszej formy opodatkowania,
 • zastosowanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz innych preferencji,
 • przeprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego (np. przekształcenia i łączenia spółek),

Dlaczego podmioty gospodarcze powinny przygotować się do nowych obowiązków?

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi:

 • do 10 mln PLN w stosunku do podmiotu będącego promotorem,
 • do 21,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.

Podatnicy, których wartość przychodów lub kosztów przekroczyła kwotę 8 mln PLN w poprzednim roku podatkowym, mogą być zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznej procedury dotyczącej wypełniania obowiązków MDR. W przypadku niedopełnienia obowiązku wprowadzenia takiej procedury grozi kara do 10 mln PLN.

Zaznajomienie z nowymi obowiązkami wymaga odpowiedniego przygotowania 

Przepisy przewidują skomplikowane kryteria kwalifikacji, w jakich przypadkach podmiot ma obowiązek zaraportowania schematu podatkowego.

 • regulacja zawiera kilkadziesiąt kryteriów, które w zależności
  od konkretnej sytuacji przesądzają o uznaniu/nieuznaniu danego działania za schemat podatkowy,
 • przepisy różnicują zdarzenia na kilka typów schematów podatkowych (schemat krajowy, transgraniczny, standaryzowany),
 • istnieje specjalna procedura raportowania schematów podatkowych,
  która szczegółowo określa obowiązkowe elementy każdego raportu.

W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału szkoleniu  zorganizowanym specjalnie w celu kompleksowego omówienia wprowadzonej regulacji. Eksperci i jednocześnie praktycy kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wyjaśnią Państwu, w szczególności:

 • na czym polegają i kogo dotkną zmiany,
 • jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa,
 • co zmiany oznaczają dla zarządów spółek, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, notariuszy oraz osób odpowiedzialnych za podatki,
 • jak ograniczyć ryzyko dla powyższych osób,
 • jakie kroki należy podjąć aby przygotować się do zmiany i przygotować struktury wewnętrzne do nowych obowiązków raportowych,

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do kontaktu oraz udziału w szkoleniu, podczas którego szczegółowo omówione zostaną konsekwencje wynikające z najnowszych zmian w zakresie raportowania schematów podatkowych.