Nowe przepisy o PIT nie zmieniły korzystnego stanowiska organów podatkowych

10.05.2015 / Publikacje / Podatki

Od początku 2015 roku obowiązują przepisy, które raz, miejmy nadzieję na zawsze, rozwiążą problem, jaki miało wielu pracodawców, którzy pozwalali swoim pracownikom na prywatne użytkowanie samochodów służbowych, a za takie uznawali dojazdy firmowymi samochodami do i z miejsca zamieszkania. Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono bowiem przepisy, które w sposób ryczałtowy określają wysokość przychodu, jaki osiągają pracownicy, którym udostępnia
się samochody firmowe. Jest to kwota 250 lub 400 zł w zależności od pojemności silnika samochodu.

Przed zmianą przepisów istniały spore kontrowersje, czy wysokość przychodu należy uzależnić od wysokości miesięcznego odpisu amortyzacyjnego, raty leasingowe, ceny najmu w wypożyczalni samochodów – żadne z rozwiązań nie było bez wad.

Niektórzy podatnicy podeszli do tego problemu w inny sposób, a mianowicie uznali, że przejazdy pracownika z miejsca pracy do domu i ewentualnie sama dostępność samochodu firmowego pod domem ma związek z jego obowiązkami służbowymi np. obowiązek nadzoru nad pojazdem w porze nocnej, dlatego tego rodzaju użytkowania nie należy w ogóle postrzegać w kategoriach osiągania korzyści, a więc i przychodu na gruncie PIT. Organy podatkowe zgadzały się z taką interpretacją przepisów.

Po zmianie przepisów w tym zakresie, wielu podatników postanowiło odświeżyć posiadane już korzystne interpretacje. Organy podatkowe utrzymują korzystną linię orzeczniczą w tej kwestii. Dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 kwietnia 2015 roku (IBPBII/1/4511-185/15/BJ) uznał, że skoro obowiązek parkowania samochodów służbowych w miejscu zamieszkania czy pobytu pracowników służy realizacji wskazanych przez pracodawcę obowiązków pracowniczych, jazdy do/z miejsca zamieszkania czy pobytu nie stanowią przejazdów o charakterze prywatnym a w konsekwencji okoliczność ta nie może generować dla pracowników dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 27 marca 2015 roku (IPTPB1/415-742/14-6/MR).

W związku z tak korzystną linią orzeczniczą warto przeanalizować warunki korzystania z samochodów oraz wprowadzić ewentualne zmiany dla uzyskania korzystnego efektu podatkowego. (mk)

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę