Szkolenie bezpłatne

WEBINARIUM: Nowe warunki prowadzenia oferty publicznej dla emitentów obligacji

Patron merytoryczny:

Główne zagadnienia

  • Kiedy emitent ma obowiązek sporządzenia dokumentu informacyjnego, memorandum lub prospektu emisyjnego, w tym różnice pomiędzy tymi formami;
  • Warunki obowiązkowego pośrednictwa firmy inwestycyjnej i agenta emisji;
  • Warunki dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do ASO (NewConnect);
  • Planowane zmiany w zakresie emisji obligacji wynikające z projektu z dnia 15 lipca 2021 r.  ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku oraz propozycji legislacyjnych zgłoszonych do projektu.

Zapraszamy w szczególności

  • Członków Zarządów spółek/emitentów planujących pozyskać finansowanie w drodze emisji obligacji;
  • Dyrektorów działów prawnych/compliance spółek/emitentów planujących emisję obligacji;
  • Pracowników departamentów prawnych/compliance spółek/emitentów planujących emisję obligacji.

Rezerwacje i kontakt w sprawie webinarium

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub a.jaskot@siw.pl