Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło

10.04.2020 / Aktualności / Publikacje / Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła zmiany w Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dodany został min. art. 17, zgodnie z którym:

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Celem tej regulacji ma być umożliwienie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych sprawdzenia istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowę o dzieło oraz weryfikacja czy wykonawcy umowy o dzieło przysługiwać będzie prawo do świadczenia postojowego przysługującego osobom wykonującym umowy cywilnoprawne a więc również umowy o dzieło.

Szczególnie istotne jednak jest, iż obowiązek rejestracyjny umowy o dzieło nie sprawia, iż umowa ta staje się tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Innymi słowy, wykonawca tej umowy dalej nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Omawiany przepis ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Pojawia się więc pytanie czy nowe regulacje rzeczywiście będą służyły weryfikacji czy wykonującym umowę o dzieło należą się świadczenia z Tarczy Antykryzysowej. W praktyce bowiem mogą stać się narzędziem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych służącym do ułatwienia weryfikacji czy dany stosunek cywilny jest umową o dzieło niepodlegającą oskładkowaniu czy w rzeczywistości jest to umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, która podlega obowiązkowemu oskładkowaniu.

Tekst całej ustawy dostępny jest na stronie internetowej: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.07.2024 / Aktualności

  Ewelina Miłobędzka o dzieleniu urlopu na krótkie okresy dla Prawo.pl

  12.07.2024 / Aktualności

  Komentarz Karoliny Rzepeckiej o środkach ochrony emerytów dla Prawo.pl

  25.06.2024 / Aktualności

  Prelekcja Eweliny Miłobędzkiej i Moniki Kolasińskiej dla dziennika Rzeczypospolita

  21.06.2024 / Aktualności

  Spotkanie Grupy HR Loży Katowickiej i Małopolskiej BCC już za nami!

  18.06.2024 / Aktualności

  Marcin Frąckowiak o poprawkach Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów

  10.06.2024 / Aktualności

  Marzena Łabędź o propozycji usunięcia przepisów dot. inspektorów pracy dla Prawo.pl

  Powrót na górę