Szkolenie bezpłatne

WEBINARIUM: Oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej w Polsce – rozpoczęcie działalności

Patron merytoryczny:

Główne zagadnienia

  • Przekroczenie warunków prowadzenia działalności maklerskiej na terenie Polski w sposób transgraniczny, czyli w jakich sytuacjach zagraniczna firma inwestycyjna powinna założyć oddział w Polsce;
  • Porównanie zakresu czynności oddziału i agenta zagranicznej firmy inwestycyjnej;
  • Porównanie wymogów organizacyjnych oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych z polskimi firmami inwestycyjnymi;
  • Zakres kontroli KNF nad działalnością oddziału.

Zapraszamy w szczególności

  • Przedstawicieli zagranicznych firm inwestycyjnych rozważających rozpoczęcie działalności w Polsce;
  • Przedstawicieli i pracowników zagranicznych firm inwestycyjnych świadczących w Polsce usługi maklerskie transgranicznie;
  • Pracowników oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych.

Rezerwacje i kontakt w sprawie webinarium

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub a.jaskot@siw.pl