Szkolenia zamknięte

Oferta szkolenia z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Patron merytoryczny:

Zakres szkolenia z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych:

1. Istotne regulacje KSH z punktu widzenia praktyki funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej.  

Omówienie: 

 • wzajemnych relacji pomiędzy organami spółki akcyjnej oraz podstawowych zasad ich funkcjonowania;
 • problematyki zgód korporacyjnych w spółce akcyjnej oraz ograniczeń w zakresie zasad reprezentacji
  w umowach zawieranych z członkami zarządu;
 • zasad odpowiedzialności członków organów spółki akcyjnej;
 • istotnych zagadnień związanych z ładem korporacyjnym w spółce akcyjnej w kontekście zabezpieczenia interesów spółki.

2. Nowe przepisy w zakresie grup spółek i ich praktyczne konsekwencje dla zarządu i rady nadzorczej. 

Omówienie: 

 • nowych przepisów dotyczących grup spółek, w tym relacji pomiędzy spółką dominującą i zależną działającymi w ramach grupy;
 • kwestii wyłączenia odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółki dominującej i zależnej, działających w ramach grupy spółek;
 • kwestii odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej na gruncie nowych przepisów;
 • nowych uprawnień rady nadzorczej spółki dominującej w zakresie stałego nadzoru nad spółkami zależnymi.

3. Zmiany w przepisach dotyczących rad nadzorczych i zarządów spółek akcyjnych w zakresie obowiązków informacyjnych.

Omówienie:

 • dotychczasowych podstawowych obowiązków zarządu spółek akcyjnych wobec rady nadzorczej na gruncie KSH;
 • zakresu nowych obowiązków informacyjnych zarządu wobec rady nadzorczej i ich praktycznego wymiaru,
  a także sposobów ich realizacji;
 • kwestii odpowiedzialności członków zarządu z tytułu naruszenia nowych obowiązków informacyjnych;
 • dotychczasowych podstawowych uprawnień i obowiązków rad nadzorczych spółek akcyjnych
  na gruncie KSH;
 • zakresu nowych uprawnień i obowiązków rad nadzorczych i ich członków, a także praktycznego wymiaru nowych przepisów;
 • nowych instrumentów, którymi będzie dysponowała rada nadzorcza i jej członkowie w zakresie sprawowania nadzoru;
 • kwestii odpowiedzialności członków rady nadzorczej z tytułu sprawowania nadzoru w spółce;
 • zakresu obowiązków pracowników i zleceniobiorców wobec członków zarządu i rad nadzorczych w związku z wejściem w życie nowych przepisów, a także ewentualne skutki naruszenia tych obowiązków.

4. Istotne uprawnienia akcjonariuszy (w tym akcjonariuszy mniejszościowych) w stosunku
do spółki i jej organów.

PRELEGENCI

RAFAŁ MAŁOLEPSZY,
Adwokat, Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Zdobywał doświadczenie w jednej z wiodących kancelarii we Wrocławiu. Posiada ponad 6-letnią praktykę w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Doradza także jednoosobowym przedsiębiorcom, stowarzyszeniom i fundacjom.

Czytaj więcej

Magdalena Ossowska,
Prawnik

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego i prawa rynku kapitałowego. Posiada wszechstronne doświadczenie w przeprowadzaniu reorganizacji przedsiębiorstw (w tym procesów związanych z łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek prawa handlowego) oraz planowaniu ich struktury. Doradza w zakresie sporów korporacyjnych oraz transakcji M&A, a także zagadnień regulacyjnych sektora finansowego.

Czytaj więcej

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie