Opracowanie tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0*

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

* – USTAWA O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEDSIĘBIORCOM DOTKNIĘTYM SKUTKAMI COVID-19 ORAZ O UPROSZCZONYM POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19.

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY