Osoby fizyczne ze znacznym zyskiem w spółkach komandytowych muszą przygotować się na zmiany podatkowe

13.08.2014 / Publikacje / Podatki

Uchwalone w czerwcu b.r. przez Sejm zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zmodyfikowały zakres transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Mianowicie, taki obowiązek ma powstawać również w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 50.000 euro (jeżeli jedną ze stron umowy będzie podmiot z ‘raju podatkowego’ – 20.000 euro). Spółkami, w stosunku do których znajdą zastosowanie nowe przepisy są: spółka cywilna, jawna, partnerska i komandytowa.

Dokumentacja cen transferowych to dokument zawierający informacje o transakcji wymagane przez ustawy podatkowe, w tym m.in. określenie funkcji, jakie będą spełniać podmioty uczestniczące w transakcji, określenie przewidywanych kosztów związanych z transakcją, jak również opis metody i sposobu kalkulacji zysków.

Istotny jest zwłaszcza ten ostatni element. Celem uchwalonych zmian jest bowiem zwiększenie kontroli władz skarbowych nad warunkami, na których zawierane są umowy spółek niebędących osobami prawnymi. Spółki te są ‘transparentne’ podatkowo – nie są podatnikami podatku dochodowego, zyski osiągane przez te spółki podlegają opodatkowaniu u ich wspólników (osób fizycznych i prawnych) w proporcji określonej w umowie spółki.

Organy podatkowe chcą przeciwdziałać sytuacjom, w których np. dochody z działalności popularnej spółki komandytowej są sztucznie przypisywane do wspólnika rozliczającego stratę podatkową z lat ubiegłych, a nie do wspólnika wykazującego dochody i płacącemu podatek.

Nie jest to jedyna planowana zmiana przepisów dotycząca cen transferowych w kontekście spółek osobowych. Uchwalone zmiany przewidują również, że zasada, iż podmioty powiązane powinny zawierać ze sobą transakcje na warunkach rynkowych będzie się stosowała także w przypadku zawierania transakcji pomiędzy spółką osobową, a jej wspólnikiem.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera






  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę