Ośrodek interesów życiowych osoby fizycznej – objaśnienia podatkowe

10.01.2021 / Publikacje / Podatki

Ministerstwo Finansów dnia 29 kwietnia 2021 r. wydało objaśnienia podatkowe w przedmiocie rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce (dalej: Objaśnienia) poruszając problematykę ograniczonego oraz nieograniczonego obowiązku podatkowego. Ponadto zajmując stanowisko w sprawie ośrodka interesów życiowych, pobytu na terytorium Polski oraz zmiany rezydencji podatkowej. Jednocześnie ministerstwo odniosło się także do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Choć przedmiot wydanych objaśnień podatkowych jest niezwykle szeroki na szczególną uwagę zasługuje stanowisko ministerstwa dotyczące ośrodka interesów życiowych. W Objaśnieniach ministerstwo wskazało:

„Istnienie w Polsce ośrodka interesów życiowych oznacza posiadanie ścisłych powiazań osobistych lub gospodarczych z Polską. Każda z tych przesłanek podlega samodzielnej ocenie, co jest równoznaczne
z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że podatnik posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce.”

Co za tym idzie Ministerstwo Finansów wyprowadza dwie przesłanki, w oparciu o której dokonuje się ocena co do istnienia ośrodka interesów życiowych w Polsce. Wystarczy wypełnienie choćby jednej
z przesłanek, by mówić o ośrodku interesów w kraju, a możemy do nich zaliczyć przesłankę:

 • osobistą (życiową),
 • gospodarczą (ekonomiczną).

W przypadku przesłanki osobistej ministerstwo wskazało, iż: „Centrum, czyli „skoncentrowanie” interesów osobistych, należy rozumieć jako miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. Powiązania osobiste to występowanie więzi rodzinnych, towarzyskich, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej, itp. W praktyce, czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci.”

Ministerstwo bardzo szeroko zarysowało zakres przedmiotowy wskazując na podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej oraz innych podobnych, a także zakres podmiotowy, który wskazywać może na zaistnienie tejże przesłanki, a mianowicie na osobę współmałżonka, partnera czy też dzieci. Niezwykle istotne jest wskazanie na powiązania z partnerem, to pozwala na dość szerokie możliwości interpretacyjne, bowiem partnerstwo nie jest sformalizowanym stosunkiem prawnym, lecz pewnym bliżej nieokreślonym stanem faktycznym.

Natomiast w zakresie spełnienia przesłanki gospodarczej ministerstwo precyzuje, iż chodzi:
„(…) o miejsce, z którym dana osoba ma ścisłe powiązania ekonomiczne. W tym względzie należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są miejsce wykonywania działalności zarobkowej, główne źródła dochodów podatnika, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itd.”

Przesłanka gospodarcza osadza się w sposób zasadniczy na istnieniu powiązań ekonomicznych, mających swe odzwierciedlenie w sferze majątkowej, w tym finansowej osoby fizycznej. To właśnie na tej podstawie zasądzać ma się ocena do ośrodka interesów życiowych osoby fizycznej.

Objaśnienia podatkowe wydane w analizowanym zakresie należy ocenić jako pozytywne działanie ministerstwa, w istocie potwierdzające dotychczasowe metody ustalania ośrodka interesów życiowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Anna Kuleszyńska, Radca prawny, Doktor nauk prawnych, e-mail: a.kuleszynska@siw.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  30.01.2024 / Publikacje

  Obowiązkowy KSeF jednak nie w 2024 roku – jest decyzja Ministerstwa Finansów

  28.12.2023 / Publikacje

  Najważniejsze zmiany w przepisach prawa podatkowego od 2024 roku

  Powrót na górę