Piotr Źlik dla Prawo.pl

Mec. Piotr Źlik przyznaje, że specustawa nie wprowadza „automatyzmu” w modyfikowaniu umów przez zamawiających. – Konieczne będzie zachowanie wyznaczonej ścieżki. Warto jednak zauważyć, że przepisy w sposób istotny zdejmują z zamawiających ciężar ewentualnych wątpliwości związanych chociażby z odpowiedzialnością na gruncie dyscypliny finansów publicznych czy odpowiedzialności karnej. Wydaje się zatem, że ustawodawca zapewnia zamawiającym swoisty „komfort” działania przy podejmowaniu decyzji o zmianie umowy w tychże szczególnych okolicznościach – podkreśla.

Zobacz więcej