Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce a Tarcza 2.0

Nowelizacja tzw. „tarczy antykryzysowej” weszła w życie. Tarcza 2.0 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) rozszerzyła katalog dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium RP w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i przez określony czas po odwołaniu tych stanów.

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY