Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)

01.08.2022 / Publikacje / Podatki

Możliwość zakładania Podatkowych Grup Kapitałowych istnieje już od dawna. Jednak podatnicy dopiero od tego roku poszukują więcej informacji na ich temat ze względu na zmiany wprowadzone wraz z Polskim Ładem. Zmiany łagodzą część wymogów niezbędnych do utworzenia PGK.

Czym są Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)?

Podatkowa Grupa Kapitałowa to instytucja, dzięki której podatnicy mogą zmniejszyć zobowiązania podatkowe w ramach grupy kapitałowej. Umożliwia ona zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład grupy oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT.

W związku z powyższym, podatnikami CIT mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych.

Podatkowa Grupa Kapitałowa to kategoria pojęcia odpowiadająca w zakresie obrotu cywilnoprawnego konstrukcji holdingu. Posiada status odrębnego podatnika, płaci podatek dochodowy od dochodu, który stanowi różnicę między sumą dochodów, a sumą strat poszczególnych wchodzących w skład grupy podmiotów.

Główna zaleta Podatkowej Grupy Kapitałowej

Jedną z niewątpliwych zalet tego sposobu funkcjonowania w obrocie jest gwarancja, że po ustaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, straty poniesionej przez holding nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek, wchodzących w jej skład.

Główne ryzyko związane z przynależnością do Podatkowej Grupy Kapitałowej

Każdy medal ma dwie strony. Nie wolno zapominać, że spółki tworzące Podatkową Grupę Kapitałową odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, należnego za okres obowiązywania umowy. Innymi słowy, trudno o wykluczenie potencjalnego zagrożenie, że jedna z połączonych w grupę spółek – i to niekoniecznie spółka dominująca, reprezentująca grupę wobec organów podatkowych – zostanie zobligowana do pokrycia wszelkich zaległości podatkowych związanych z działalnością grupy.

Utworzenie PGK – konieczne warunki

Ponadto, ustawodawcy stworzyli zamknięty katalog warunków, które muszą być spełnione łącznie, by Podatkowa Grupa Kapitałowa mogła powstać. Warunki te można podzielić na materialne i formalne.
Co istotne, w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej powinna zostać zawarta umowa na okres co najmniej 3 lat podatkowych.

Jedna z istotnych zmian po „Polskim Ładzie”

Przed wejściem w życie „Polskiego Ładu” o status Podatkowej Grupy Kapitałowej mogły ubiegać się spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosiła minimum pół miliona zł. W ramach „Polskiego Ładu” wartość ta została zmniejszona o połowę – do 250 tys. zł. Takich pozytywnych modyfikacji jest znacznie więcej, dlatego warto zapoznać się z całością zmian.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę