Polski Ład 2.0 od 1 lipca. Jakie czekają nas zmiany?

28.06.2022 / Publikacje / Podatki

Inflacja prawa podatkowego trwa. Od 1 lipca br. w polskim systemie podatkowym ponownie zmieniają się reguły gry. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), zwana w mediach „Polskim Ładem 2.0”, wprowadza modyfikacje, które dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Rewizja przepisów następuje przede wszystkim w obszarach składek, ulgi dla klasy średniej oraz zaliczek na podatek dochodowy. Część zmian będzie obowiązywać z mocą wsteczną, część wchodzi w życie z początkiem 2023 roku.

Nowa stawka, likwidacja ulgi dla klasy średniej i kwestie rozliczeń

Jeśli chodzi o najgłośniejsze zmiany dokonane w podatku dochodowym od osób fizycznych, obniżka czeka stawkę PIT stosowaną w pierwszym przedziale skali progresywnej. To zmiana z 17 proc. do 12 proc. Jednocześnie, pierwsze 30 tys. zł dochodu niezmiennie pozostaje wolne od podatku, a wyższy próg podatkowy nadal będzie dotyczył dochodów powyżej 120 tys. zł. Likwidowana jest tzw. ulga dla klasy średniej, którą zastąpi kolejne novum, czyli hipotetyczny podatek należny za rok 2022, którego zasady obliczania i poboru zawarto w art. 26 ust. 1-9 „Polskiego Ładu 2.0”. Wprowadzono również szereg preferencji prorodzinnych oraz przywrócono wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 1 stycznia 2021 roku. Na organizację pożytku publicznego będzie można przeznaczyć z kolei już nie tylko 1 proc., a 1,5 proc. nadpłaty podatku wynikającej z korekty zeznania.

Uproszczono sposób rocznego rozliczenia podatku dochodowego poprzez ujednolicenie terminów na złożenie odpowiednich formularzy stanowiących informacje o dochodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy. Zmiany dotkną również osoby pozostające w stosunkach cywilnoprawnych, którym przy wypłacie wynagrodzenia nie uwzględniano dotychczas kwoty wolnej od podatku. Dzięki ustawie nie będą musiały czekać do rozliczenia podatku na koniec roku.

Możliwość dzielenia kwoty wolnej

Wprowadzona zostanie też możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie trzech płatników. Jak dotąd, pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę składał oświadczenie PIT-2 tylko jednemu pracodawcy, a drugi z nich pobierał zaliczkę na podatek bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Przy czym, przy obliczeniach znajdzie zastosowanie nowa kwota zmniejszająca podatek, tj. 3,6 tys. zł w skali roku. Sam wzór formularza PIT-2 ulega znaczącemu ujednoliceniu i będą mogli składać go nie tylko podatnicy uzyskujący przychody z tytułu umowy o pracę, lecz i z pozostałych umów cywilnoprawnych (w tym kontraktów menedżerskich oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem).

Co dalej z ulgą na zabytki?

Na podstawie „Polskiego Ładu 2.0” zrezygnowano z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatnikom PIT rozliczającym się według skali podatkowej w przypadku wydatków na nabycie zabytków. Ulga na zabytki, zwana „Pałacykiem Plus”, pozwalająca na zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę do 500 tys. zł, pod warunkiem poniesienia dowolnej kwoty wydatków na wskazane w przepisach prace dotyczące zabytku, nie będzie już w ogóle dotyczyć nabywania zabytków. Z samej ulgi będzie można skorzystać dopiero po otrzymaniu sporządzonego na piśmie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Odliczanie składki zdrowotnej

W ustawie przywrócono także częściowe odliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się za pośrednictwem podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. „Liniowcy” odliczą od przychodu składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym do maksymalnej wysokości 8,7 tys. zł rocznie. „Ryczałtowcy” pomniejszą kwotę przychodów o 50 proc. składki zdrowotnej, a przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej będą mogli obniżyć podatek z tego tytułu o 19 proc. „Liniowcy” i „ryczałtowcy” będą mogli ponownie wybrać formę opodatkowania w postaci skali podatkowej.

Ponadto, postanowiono zatrzymać boom na spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusze będą teraz podlegać nie tylko składkom na ubezpieczenie zdrowotne, ale dotknie ich zarazem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Kolejne zmiany coraz bliżej

Wyżej nakreślone zmiany „Polskiego Ładu 2.0” skupiają się na podatku dochodowym od osób fizycznych. Tymczasem należy stopniowo przygotowywać się na kolejne zawirowania w systemie podatkowym – tym razem w podatku dochodowym od osób prawnych. Zapowiadane jest m.in. zawieszenie tzw. minimalnego CIT-u oraz porzucenie rozwiązania w postaci „ukrytej dywidendy”, które miało stanowić ograniczenie w zaliczeniu niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę