Pożyczki konsumenckie już nie takie straszne

21.03.2016 / Aktualności

Pożyczki konsumenckie już nie takie straszne

Pożyczki konsumenckie

Dzięki nowym przepisom tzw. „ustawy antylichwiarskiej”, które zaczęły obowiązywać od 11 marca bieżącego roku ukrócone zostaną dotychczasowe praktyki stosowane przez parabanki oraz inne podobne instytucje, udzielające pożyczek „chwilówek”.

Wprowadzenie nowych przepisów było wynikiem wielu afer dotyczących wskazanych wyżej instytucji które najczęściej żerowały na osobach, będących w kłopotach finansowych, udzielając im pożyczek na drakońskich warunkach, co w efekcie powodowało jedynie pogorszenie się i tak już niekorzystnej sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. Na powyższe składało się przede wszystkim obarczanie pożyczek bardzo wysokimi odsetkami oraz opłatami dodatkowymi, które bardzo często kilkukrotnie przewyższały wartość samych odsetek. Składały się na nie różnego rodzaju prowizje, ubezpieczenia, koszty obsługi, wygórowane opłaty za monity czy kary za opóźnienia.

Oczywiście dużo bezpieczniejszym sposobem na pozyskanie środków pieniężnych byłoby uzyskanie kredytu, jednak do tego konieczne jest spełnienie wielu warunków, co dla większości osób może stanowić duży problem i jedynym wyjściem pozostaje „chwilówka”.

Dzięki nowym przepisom konsumenci mają czuć się bezpieczniej przy zawieraniu umów na „chwilówki”, a ich interesy będą lepiej chronione. Składać się na to ma m.in. wprowadzenie ograniczenia, polegającego na tym, iż wszelkie pozaodsetkowe opłaty dodatkowe, pobierane przez instytucje udzielające pożyczek nie mogą w sumie przekraczać 25% kwoty udzielonej pożyczki oraz 30% tej sumy w skali roku. Ponadto łącznie wszystkie opłaty w czasie całego okresu trwania pożyczki nie mogą przekraczać 100% jej całkowitej wartości. Przekroczenie wskazanych wyżej wartości opłat dodatkowych może skutkować tym, iż konsument będzie mógł zwrócić tylko kwotę faktycznie otrzymaną od pożyczkodawcy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i odsetek.

Nowe regulacje nakładają na pożyczkodawców dodatkowe obowiązki informacyjne. Konsumenci przed zawarciem umowy pożyczki będą musieli zostać poinformowani w rzetelny i wyczerpujący sposób m.in. o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, terminach spłaty rat oraz o całkowitej kwocie jaką będą zobowiązani zapłacić z tytułu zawarcia tej umowy.

Istotną zmianą wprowadzoną przez nową „ustawę antylichwiarską” będzie również nałożenie na instytucje pożyczkowe dodatkowych wymagań dotyczących choćby ich kapitału zakładowego, którego wartość minimalna od 11 marca wynosi 200 000 zł.

Nowe uprawnienia uzyskała Komisja Nadzoru Finansowego, której zadaniem będzie monitorowanie rynku instytucji pożyczkowych. KNF będzie mogła prowadzić postępowania wyjaśniające w stosunku do podejrzanych instytucji oraz wymagać przedłożenia dokumentów, a w przypadku niespełnienia tego obowiązku nakładać kary finansowe nawet do 500 000 zł.

O ile nowe przepisy wprowadzają szereg nowych zabezpieczeń, które mają zapobiec ewidentnemu wykorzystywaniu osób poszukujących dodatkowych środków finansowych, o tyle nadal koszty pożyczki mogą okazać się dużo wyższe, aniżeli w przypadku tradycyjnego kredytu. Umowy zawierane z instytucjami pożyczkowymi i parabankami prawdopodobnie w dalszym ciągu zawierać będą kruczki prawne, których celem będzie umożliwienie jak największego zarobku tych instytucji kosztem konsumenta. Dlatego też przed zawarciem każdej umowy pożyczki należy koniecznie bardzo wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi jej postanowieniami, a w razie wątpliwości sięgnąć porady eksperta.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  17.07.2024 / Aktualności

  Mateusz Krawczyński o uldze na ASI dla dziennika Rzeczpospolita

  12.07.2024 / Aktualności

  Komentarz Karoliny Rzepeckiej o środkach ochrony emerytów dla Prawo.pl

  10.07.2024 / Aktualności

  Artykuł Katarzyny Majer-Gębskiej o rekomendacjach inwestycyjnych dla Biuletynu IDM

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  08.07.2024 / Aktualności

  Michał Szczęsny o polisie OC w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  Powrót na górę