Szkolenie bezpłatne

WEBINARIUM: Pracodawca w obliczu epidemii COVID-19

Termin:

  • 3 listopada (wtorek), godzina 10.00

Patron merytoryczny:

SiW

BCC

PRELEGENCI

MARCIN FRĄCKOWIAK
Radca prawny

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz nowego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworzeniem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej

MICHAŁ WYSŁOCKI
Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego
Ekspert Business Centre Club do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców, w tym spółki skarbu państwa, w postępowaniach legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Zarządza projektami związanymi z powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom w Polsce, a także audytami sprawdzającymi legalność zatrudnienia pracowników cudzoziemskich.

Czytaj więcej

Program ramowy

  1. Jak zarządzać firmą gdy pracownicy pracują zdalnie? Praktyczne rady związane z home office. Omówienie (niejawnego) projektu ustawy zmieniającego zasady wykonywania pracy zdalnej.
  2. Przekraczanie granic przez cudzoziemców oraz legalizacja pracy w czasie pandemii COVID-19.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: +48 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub k.sudol@siw.pl
REJESTRACJA