Prawo budowlane – kompleksowa analiza zmian z 2020 r.

Czy wiesz jakie znowelizowane przepisy rozpoczną obowiązywać w Prawie budowlanym już od 19 września 2020? Nowelizacja wprowadzi duże zmiany w całym procesie inwestycyjnym, jak również w procedurze legalizacji samowoli budowlanych. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie kliknij w nagranie poniżej

Tak! Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju mają na celu uproszczenie przepisów i w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji. Pamiętaj że, warto już teraz zapoznać się ze zmianami, by móc się do nich odpowiednio przygotować.

KUPUJĘ

To szkolenie pozwoli Ci zapoznać się i dowiedzieć, czy założenia uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz uporządkowania kompetencji organów znajdują rzeczywiste odzwierciedlenie we wprowadzanych zmianach.

Jakiej istotnej zmianie ulegnie m.in. procedura projektowania inwestycji.

A czy wiesz, że z projektu budowlanego wyodrębniony będzie projekt techniczny?

Wybierając to szkolenie prowadzący odnosząc się do swojej praktyki przedstawią ocenę wprowadzonych zmian, a także przedstawią m.in. jak można zgodnie z nowym Prawem budowlanym zalegalizować samowolę budowlaną w uproszczonej procedurze legalizacyjnej oraz jakie będą konsekwencje przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez pozwolenia.

Realizując to szkolenie zyskasz wiedzę z zakresu:

 • pozwolenie czy zgłoszenie? – zmiany w zakresie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia
 • nowy projekt budowlany – jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę?
 • przeniesienie, wygaśnięcie, nieważność pozwolenia na budowę  – nowe zasady
 • samowola budowlana – nowa procedura legalizacyjna
 • pozwolenie na użytkowanie –„procedura żółtej kartki”
 • zmiany w zakresie wydawania warunków przyłączenia mediów

Celem szkolenia jest:

 • usystematyzowanie wiedzy,
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami Prawa budowlanego,
 • pomoc w przygotowaniu się do zmian przepisów.
KUPUJĘ

WYBIERAJĄC TO SZKOLENIE ZYSKUJESZ:

 • nagranie szkolenia z dokładne omówioną tematyką przez prowadzących
 • prezentację w formie elektronicznej
 • opracowaną ustawę Prawa budowlanego z oznaczonymi zmianami
 • możliwość do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail
 • oszczędność pieniędzy
 • zaoszczędzony czas – nie musisz dostosowywać się do planów stacjonarnych szkoleń. To Ty wybierasz kiedy chcesz zrealizować szkolenie;

DLA KOGO:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym, do pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak również inwestora, do projektantów i architektów, a także do pracowników organów administracyjnych. Zapraszamy również wszystkie osoby związane z branżą i interesujące się prawem budowlanym.

To szkolenie powoli Ci zapoznać się z nowym prawem budowlanym i przygotować się do zmian.

Zwykle takie szkolenia stacjonarne są bardzo drogie,
ale specjalnie dla ciebie za to szkolenie online zapłacisz jedynie 250 zł netto

KUPUJĘ

SZKOLENIE PRZYGOTOWALI DLA CIEBIE

Agnieszka Jędrzejewska

Adwokat w dziale Prawa Administracyjnego i Energetycznego.