Projekt klauzuli o unikaniu opodatkowania

09.08.2014 / Publikacje / Podatki

Ministerstwo Finansów udostępniło projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej zawierający m.in. proponowaną treść klauzuli o unikaniu opodatkowania (tzw. klauzula anty – abuzywna).

Zgodnie z projektem, art. 25a Ordynacji podatkowej miałby brzmieć następująco: „Unikaniem opodatkowania jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną.”

Dalsze proponowane przepisy zawierają doprecyzowanie niektórych sformułowań użytych w art. 25a i następnych (‘konstrukcja prawna’, pojęcie ‘sztuczności’ konstrukcji prawnej, ‘znaczna korzyść podatkowa’, pojęcie ‘typowej’ konstrukcji prawnej). Przepisy nie wyjaśniają jednak m.in. co należy rozumieć przez korzyść podatkową ‘nieprzewidzianą w przepisach prawa podatkowego’.

Z przepisów wynika, że zastosowanie sztucznej konstrukcji prawnej nie będzie się wiązało z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika jeżeli wykaże on, że „istniały inne ważne względy lub istotne korzyści ekonomiczne
lub biznesowe uzasadniające zastosowanie w okolicznościach konkretnej sprawy” takiej konstrukcji.

Projekt zawiera również propozycję przepisów dotyczących opinii zabezpieczających. Opinie te, wydawane przez Ministra Finansów na wniosek zainteresowanego, zawierałyby ocenę czy opisana we wniosku konstrukcja prawna stanowi unikanie opodatkowania. Zasady funkcjonowania opinii byłyby zbliżone do znanych już podatnikom opinii indywidualnych. Minister miałby jednak więcej czasu na wydanie opinii (6 miesięcy zamiast trzech), a opłata od wniosku wynosiłaby 15 tys. zł lub – w przypadku gdy chociaż jedna czynność w ramach planowanej konstrukcji ma zostać zawarta z nierezydentem lub podmiotem kontrolowanym/zarządzanym przez nierezydenta – 30 tys. zł (a nie 40 zł).

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  09.07.2024 / Aktualności

  Kamil Książek o fundacjach rodzinnych w artykule dla Infor

  01.07.2024 / Aktualności

  Natalia Dołowa o zaliczaniu wydatków na energię do kosztów kwalifikowanych dla dziennika Rzeczpospolita

  26.04.2024 / Publikacje

  Podatek minimalny dla podatników CIT od 1 stycznia 2024 roku

  03.04.2024 / Publikacje

  Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

  29.02.2024 / Publikacje

  Zmiany w amortyzacji budynków niemieszkalnych i budowli od 1 stycznia 2024 r.

  19.02.2024 / Publikacje

  Estoński CIT można wybrać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz sporządzeniem sprawozdania finansowego

  Powrót na górę