Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzający tzw. prawo holdingowe

Na stronie internetowej Rady Ministrów pojawiły się szczegółowe założenia projektu długo oczekiwanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającego tzw. prawo holdingowe. Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych zakłada wprowadzenie przepisów, które będą regulować relacje pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi tworząc kategorię „interesu grupy spółek”, którym będą mogły się kierować w swojej działalności zarówno spółka dominująca, oczywiście przy uwzględnieniu interesu wierzycieli  oraz wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółek zależnych.

Projektowane zmiany nie ograniczają się jedynie do wprowadzenia długo oczekiwanej regulacji dotyczącej tzw. holdingów faktycznych. Projekt zakłada także inne, istotne zmiany np. w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek, w kierunku zwiększenia ich kompetencji a także doregulowanie pewnych kwestii budzących obecnie wątpliwości w doktrynie prawa handlowego i praktyce funkcjonowania spółek, jak np. relacja pomiędzy mandatem a kadencją członków organów spółek kapitałowych.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu, którego przyjęcie przez Radę Ministrów jest zakładane jeszcze w tym roku: bip.kprm.gov.pl