Szkolenia zamknięte

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Patron merytoryczny:

Główne zagadnienia

 • Główne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • Nowe obowiązki związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja i weryfikacja informacji o klientach;
 • Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego – nowe obowiązki instytucji obowiązanych;
 • Nowy katalog PEP – praktyczne aspekty identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;
 • Procedury wewnętrzne AML – zawartość, zasady weryfikacji oraz aktualizacji w kontekście oczekiwań KNF oraz GIIF;
 • Zasady odnotowywania rozbieżności o beneficjentach rzeczywistych oraz dokumentowanie utrudnień związanych z weryfikacją beneficjentów rzeczywistych;
 • Projektowanie i przeprowadzanie programów szkoleniowych dotyczących AML;
 • System zgłaszania naruszeń przepisów ustawy – zasady ochrony whistleblowers;
 • Ochrona danych osobowych w kontekście wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków wynikających z przepisów ustawy;
 • Nowe zasady odpowiedzialności administracyjnej instytucji obowiązanych za naruszenie przepisów ustawy.

Szkolenie adresowane jest m. in. do:

 • Członków Zarządu odpowiedzialnych za kwestie AML,
 • koordynatorów AML,
 • AML Officerów,
 • Inspektorów Nadzoru,
 • pracowników komórek compliance oraz pracowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z AML/CFT.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie