PRZEWODNIK dla uczestników rynku kapitałowego

w zakresie powierzenia Wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie nadzoru towarzystw funduszy inwestycyjnych nad zarządzającym portfelem inwestycyjnym funduszu.

Już dzisiaj zapoznaj się z interpretacją naszych ekspertów!

Niniejszy Przewodnik, obejmujący całość dostępnych źródeł umożliwiających wykładnię przedmiotowych zagadnień, powstał w odpowiedzi na niedawny Komunikat KNF w sprawie nałożenia sankcji administracyjnej i cofnięcia zezwolenia jednemu z towarzystw funduszy inwestycyjnych (dalej: „towarzystwo” lub „TFI”). Publikacja ta ma na celu wyjaśnienie przyczyn i skutków takiej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), a także wskazanie najważniejszych zasad, jakimi powinny kierować się towarzystwa funduszy inwestycyjnych w swojej działalności.

Wypełnij formularz
i pobierz bezpłatnie przewodnik!

Po wypełnieniu poniższego formularza otrzymasz maila z bezpłatnym przewodnikiem do pobrania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Zapewniamy obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzących w skład naszego zespołu. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zadań z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług.

Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy w profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi.

Profesjonalizm i doświadczenie

0 lat

doświadczenia

0

Działów prawnych

0

Pracowników