Adwokat Rafał Wojciechowski w dodatku Biznes do Rzeczpospolitej o skutkach niedotrzymania terminu reklamacji.

13 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w uchwale 3 sędziów o sygnaturze III CZP 113/17 rozstrzygnął pytanie prawne w kwestii interpretacji art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348) (dalej: „Ustawa”). Przedmiotowy przepis statuuje, że w razie niedotrzymania przez instytucję finansową terminu przewidzianego dla rozpatrzenia reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Czytaj więcej