„Rejestr bez fikcji” – porządki w Krajowym Rejestrze Sądowym

18.09.2014 / Publikacje / Spółki i obsługa korporacyjna

W celu zapewnienia większej rzetelności opublikowanych danych w rejestrze, resort sprawiedliwości przygotowuje nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która umożliwi wykreślenie z rejestru nieaktywnych podmiotów.

Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowi wpisu do KRS. Każdego roku ilość podmiotów wpisanych do rejestru rośnie; ponad dwa tysiące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest rejestrowanych miesięcznie. Jednak problemem jest fakt, iż w rejestrze widnieją spółki, które w rzeczywistości nie prowadzą żadnej działalności, nie wywiązują się ze swoich obowiązków rejestrowych np. nie składają rocznych sprawozdań finansowych, a także w wielu przypadkach nie posiadają członków zarządu spółki. Taki stan rzeczy sprawia, iż informacje występujące w rejestrze nie są wiarygodne. Obecne sądy rejestrowe nie mają żadnych narzędzi, aby wyegzekwować od spółki spełnienia swoich obowiązków rejestrowych np. powołania członków zarządu spółki, gdyż żadne z zapisów ustawowych nie dają im takich uprawnień.

Projektowana regulacja ma umożliwić sądom wszczęcie postępowania, dzięki któremu sąd ustali, czy dana spółka faktycznie prowadzi działalności i ma majątek. Jeżeli w przypadku obu ww. pytań odpowiedź będzie negatywna, sąd będzie mógł wykreślić podmiot z rejestru. Istotnym faktem jest również
to, że sąd będzie podawał informację o rozpoczęciu postępowania i możliwym wykreśleniu spółki z rejestru do publicznej wiadomości, dzięki czemu wszelkie zainteresowane osoby będą miały wiedzę, iż prawdopodobnie wkrótce spółka zostanie wykreślona. Da to im możliwość złożenia sprzeciwu, w którym przedstawią argumenty przeciw wykreśleniu spółki z rejestru.

Kolejnymi okolicznościami, w których sąd będzie miał możliwości przeprowadzenia uproszczonej likwidacji będzie przypadek, gdy spółka nie złoży w kolejnych dwóch latach sprawozdania finansowego ze swojej działalności.

Nowelizacja ustawy ma na celu podniesienie jakości publikowanych danych w rejestrze oraz docelowo osiągnięcie takiego stanu rzeczy, że informacje widniejące w rejestrze odzwierciedlają stan rzeczywisty i wszystkie
tzw. martwe spółki znikną z rejestru. (pi)

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera


  Powiązane

  22.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o ochronie wierzycieli w reorganizacji transgranicznych dla Legalis

  11.04.2024 / Aktualności

  Brajan Ostatkiewicz o fundacji rodzinnej dla Legalis

  25.01.2024 / Aktualności

  Patrycja Wieczorek o likwidacji publicznych spółek medialnych dla Prawo.pl

  17.08.2023 / Publikacje

  Rewolucja w reorganizacjach przedsiębiorstw, czyli o zbliżających się zmianach w KSH

  04.07.2023 / Publikacje

  Odpowiedzialność za długi fundatora w fundacji rodzinnej

  30.05.2023 / Publikacje

  Spółki zagraniczne: Spółka w USA

  Powrót na górę