Rising Stars – startuje nowa edycja konkursu na prawników – liderów jutra

Rising Stars – startuje nowa edycja konkursu na prawników – liderów jutra

Konkurs “Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018” organizowany już po raz siódmy przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną ma na celu wyłonienie młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Wśród kryteriów wyboru, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2018 r.), znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza i umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.

Konkurs przeznaczony jest nie tylko dla prawników pracujących w kancelariach prawniczych, lecz także w firmach i innych organizacjach. Najlepsi kandydaci, to tacy, którzy bez kompleksów udzielają się w środowisku prawniczym, potrafią łączyć karierę zawodową z pracą naukową, a także znajdują czas na działalność społeczną.

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru dziesięciu laureatów, którym przyzna tytuł “Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2018“. Nowością w tym roku jest wybór Prawników Jutra w Samorządach i organizacjach rządowych. Dodatkowo, Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Warszawie.

Dowiedz się więcej i zgłoś swój udział w konkursie!  http://www.risingstars.wolterskluwer.pl/