RODO – KARA ZA UNIEMOŻLIWIENIE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Naruszenie przewidzianego przez RODO obowiązku współpracy z organem nadzorczym podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 EUR albo do 2 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (w przypadku przedsiębiorstwa). Dodatkowo, na gruncie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, przewidziana jest sankcja karna za utrudnianie lub udaremnianie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Prezes UODO poinformował o nałożeniu 20 000 zł kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez organ, a właścicielowi spółki grozi odpowiedzialność karna.

POBIERZ FOLDER INFORMACYJNY