Szkolenia zamknięte

Rozporządzenie MAR – zmiany dla spółek publicznych

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Patron merytoryczny:

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

  • Rozporządzenie MAR – zakres zastosowania;
  • Informacja poufna – definicja, zakres oraz proces powstawania informacji poufnej;
  • Przepływ informacji poufnej w ramach grup kapitałowych – problematyka raportowania wewnętrznego;
  • Listy insiderów, procedura zabezpieczenia dostępu oraz przepływu informacji poufnych, procedura przeciwdziałania manipulacjom rynkowym – obowiązki w zakresie wdrożenia regulacji wewnętrznych;
  • Zasady dokonywania transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, kadra kierownicza);
  • Sankcje za naruszenie przepisów MAR;
  • Praktyczne aspekty stosowania Rozporządzenia MAR – stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.

PRELEGENCI

KATARZYNA MAJER-GĘBSKA,
Adwokat

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym.

Czytaj więcej

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
Zapytaj o szkolenie