Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt dla Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

Sukces Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy! Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach nie zgodził się na areszt tymczasowy dla Jarosława Górczyńskiego, Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, zatrzymanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji. Obrońcą Jarosława Górczyńskiego jest Adwokat Beata Woch, Partner kierująca Działem Prawa Karnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Szczegóły sprawy

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński usłyszał pięć zarzutów. Dotyczą one przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

W dniu 15 marca 2023 r. odbyły się czynności procesowe  z udziałem podejrzanego, który nie przyznał się do winy oraz złożył stosowne wyjaśnienia.

Natomiast 16 marca 2023 r. Prokurator Śląskiego Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Jarosława Górczyńskiego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Za sprawą wyjaśnień złożonych przez samego podejrzanego oraz jego obrońcy (Mecenas Beaty Woch), sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury i nakazał natychmiastowe zwolnienie Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego bez zastosowania wobec niego jakichkolwiek środków zapobiegawczych.

Sprawa Jarosława Górczyńskiego w mediach

Prawniczka przedstawiła w imieniu podejrzanego oficjalne stanowisko w mediach.

„Sąd nakazał natychmiastowe zwolnienie Pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który po niespełna 57 godzinach od zatrzymania wraca do pracy na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Prosimy również we wszelkich komunikatach o używanie pełnego imienia i nazwiska oraz wizerunku Pana Prezydenta Jarosława Górczyńskiego” – komentuje sprawę Beata Woch dla serwisu tvn24.pl.

Źródło: https://tvn24.pl/polska/prokuratura-krajowa-prezydent-ostrowca-swietokrzyskiego-uslyszal-zarzuty-przyjecia-lapowki-6845009

„Kluczowe znaczenie ma polityczne tło sprawy, która pomimo że obejmuje opis rzekomych zdarzeń sprzed wielu lat ponownie wybucha przed wyborami. Ostatnio prowadzone przeciwko zatrzymanemu postępowanie karne, z aktu oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Skarżysku Kamiennej zakończyło się trzema wyrokami stwierdzającymi niewinność oskarżonego Jarosława G. Tak orzekł Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sąd Okręgowy w Kielcach, a finalnie rozpoznając kasację jako oczywiście bezzasadną Sąd Najwyższy. Jest to najlepszy dowód weryfikacji kierowanych bezpodstawnie zarzutów oraz oceny zachowania zatrzymanego” – komentuje obrończyni prezydenta Ostrowca dla Radioostrowiec.pl.

Źródło: https://radioostrowiec.pl/2023/03/16/prokuratura-chce-aresztu-dla-prezydenta-ostrowca-czekamy-na-decyzje-sadu/