Sadkowski i Wspólnicy prelegentem podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 15.11.2017 roku Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. przeprowadziła seminarium informacyjne pt.: „Kiedy Zamawiający zatrzyma wadium? – teoria i praktyka”.

W roli prowadzących wystąpili przedstawiciele kancelarii Sadkowski i Wspólnicy: Marta Owczarczyk – Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych, Piotr Źlik- Radca Prawny w Dziale Prawa Zamówień Publicznych oraz Anna Caban reprezentująca Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Uczestnicy seminarium zapoznali się m.in. z podstawami zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust.5 PZP, problemem uzupełniania dokumentów przez wykonawcę (art. 46 ust. 4a PZP), a także procedurą dochodzenia przez Wykonawcę zwrotu nienależnie zatrzymanego wadium. Omówiona została także tematyka stosowania wadium w formie poręczenia.